Strona główna / Inspekcja Transportu Drogowego / Czy kierowcy samochodów do 3,5...  
Inspekcja Transportu Drogowego

Czy kierowcy samochodów do 3,5 t muszą mieć karty drogowe?

[2008-08-27]

Karty drogowe są używane w wielu firmach transportowych. Sprawdź, kiedy są obowiązkowe, a kiedy dobrowolne.


Czas jazdy kierowców prowadzących pojazdy powyżej 3,5 t jest rozliczany na podstawie zapisów tachografów. A jak to wygląda w przypadku kierowców mniejszych samochodów?

Czy kierowcy przewożący rzeczy powinni mieć kartę drogową?
Obecnie w przypadku kierowców prowadzących pojazdy poniżej 3,5 t dmc w krajowym lub międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy nie ma obowiązku stosowania kart drogowych w celu rejestracji czasu pracy.

Wymóg używania karty drogowej był przewidziany w ustawie z 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2001 r. nr 123, poz. 1354). Teraz jednak ten akt prawny już nie obowiązuje, został zastąpiony przez ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 ze zm.).

W nowej ustawie nie ma podstawy prawnej do stosowania formularza przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej. A zatem rozporządzenie przestało obowiązywać.

Wzór ten można więc stosować na potrzeby firmy (np. żeby ułatwić wewnętrzne rozliczanie paliwa), ale organy kontrolne nie mają podstaw żądać takiego dokumentu w trakcie kontroli drogowej.

Czy kartę drogową muszą mieć kierowcy przewożący osoby?
Obowiązku stosowania karty drogowej nie ma również, jeśli chodzi o przewóz drogowy osób. Jednak w przypadku kierowców wykonujących przewozy regularne na odcinku do 50 km wymaga się stosowania rozkładów czasu pracy. Te dokumenty niektórzy nazywają też potocznie kartami drogowymi, chociaż nie mają wiele wspólnego z kartami, które obowiązywały pod rządami ustawy z 24 sierpnia 2001 r.

Pamiętaj, że z chwilą gdy kierowca, który kierował pojazdem do 3,5 t dmc, przesiada się do pojazdu o masie powyżej 3,5 t, należy go zaopatrzyć w zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu powyżej 3,5 t za dni nieudokumentowane wykresówkami.  

Podstawa prawna

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 ze zm.).

Łukasz Wilczkowski

doradca ds. przewozów towarów niebezpiecznych ADR,
biegły sądowy z zakresu
przepisów ADR/AETR,
w latach 2003–2006 młodszy inspektor ITD,
Kancelaria Doradztwa Transportowego DGSA w Gliwicach

Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.