Strona główna / Transport krajowy i międzynarodowy / Główne przyczyny upadłości fir...  
Transport krajowy i międzynarodowy

Główne przyczyny upadłości firm w Polsce

[2010-07-26]

Bardzo wiele przedsiębiorstw boryka się z kłopotami finansowymi. W takiej sytuacji prędzej czy później uwidocznią się pierwsze symptomy kryzysu w firmie, które mogą z czasem doprowadzić do jej bankructwa.
Przyczyny upadłości przedsiębiorstw można generalnie podzielić na 2 grupy:
1) czynniki zewnętrzne, związane ze zjawiskami makroekonomicznymi,
2) czynniki wewnętrzne, związane z samą firmą.
Czynniki zewnętrzne
Czynniki o charakterze zewnętrznym to uwarunkowania makroekonomiczne w kraju. Firmy nie mają na nie wpływu i muszą się do nich przystosować. Podczas dekoniunktury gospodarczej, takiej, z jaką mamy do czynienia obecnie, występuje oczywiście znacznie większy odsetek upadłości przedsiębiorstw niż w innych okresach.
Czynniki wewnętrzne
Drugą grupę przyczyn upadłości przedsiębiorstw stanowią czynniki wewnętrzne. E. Altman na podstawie badań amerykańskich w ok. 17 000 upadłych przedsiębiorstw stwierdził, że w ponad 94% wszystkich upadłości przyczyną był brak doświadczenia i niekompetencja kadry zarządzającej . Brak doświadczenia oraz niekompetencja kadry zarządzającej są istotnymi czynnikami, które, dodatkowo wzmocnione złą sytuacją makroekonomiczną kraju, mogą w ostateczności z bardzo dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do bankructwa firmy.
Uwaga!
Według danych opublikowanych przez firmę Dun & Bradstreet w 1993 r., dotyczących bezpośrednich przyczyn upadłości przedsiębiorstw w USA, największy udział w bankructwach firm miały:
• wysokie koszty operacyjne (40,5%),
• niewystarczające zyski (11,6%).
Według opinii prawników prowadzących sprawy upadłościowe (D. Czajka "Przedsiębiorstwo w kryzysie", 1999) błędy kadry zarządzającej przejawiały się przede wszystkim w:
1) jednokierunkowym rozwoju firmy i oparciu jej funkcjonowania tylko na jednym produkcie lub rodzaju usług, kierunku działania i segmencie rynku,
2) nieumiejętnym doborze kontrahentów i zawieraniem transakcji z niesprawdzonymi firmami,
3) nieumiejętnym zarządzaniu funduszami przedsiębiorstwa i nadmiernej konsumpcji kosztem inwestowania i tworzenia funduszy rezerwowych,
4) nadmiernym, niedostosowanym do możliwości tempie rozwoju.
Jak widzisz, błędy popełniane przez kierownictwo należą do podstawowych przyczyn upadłości przedsiębiorstwa, zarówno w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, jak i w Polsce. Trudności finansowe są jedną z ważnych bezpośrednich przyczyn upadłości polskich firm. Czynnikiem stanowiącym wysokie zagrożenie dla sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw jest nadmierne zadłużenie (D. Hałasik). Jako znaczące można także wymienić: zbyt długi spływ należności oraz złą gospodarkę zapasami.
Zauważ, że w polskich uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw mogą jeszcze występować dawne nawyki i przyzwyczajenia sprzed transformacji ustrojowej. Są to:
• brak umiejętności radzenia sobie z konkurencją,
• brak dbałości o jakość produktu czy usługi, o klienta,
• słabe reakcje na sygnały z otoczenia,
• utrzymywanie nadmiernego stanu majątkowego,
• brak kontroli nad finansami firmy.

dr Aleksander Kusak
pracownik naukowy
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.