Strona główna / Czas pracy kierowcy / Ile wynosi dzienna norma czasu...  
Czas pracy kierowcy

Ile wynosi dzienna norma czasu pracy dla kierowcy zatrudnionego w systemie zadaniowym?

[2008-05-16]

Kierowców, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, obowiązują limity związane nie tylko z czasem jazdy, ale też z czasem pracy.

Sprawdź więc, ile wolno w ciągu doby pracować, a ile jeździć, jeśli chodzi o system zadaniowy. 

Kiedy zaczyna się i kończy doba pracownicza?
Pojęcie „doby pracowniczej” nie jest tożsame z dobą astronomiczną. Przez dobę pracowniczą kierowcy rozumiemy bowiem 24 kolejne godziny, począwszy od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Przykład
Kierowca rozpoczyna pracę w poniedziałek o 14.00. Poniedziałkowa doba pracownicza rozpoczyna się zatem dla niego o 14.00 w poniedziałek i kończy po upływie 24 godzin, czyli o 14.00 we wtorek.

Uwaga!
Doba pracownicza kończy się następnego dnia, zawsze o tej samej godzinie, o której się zaczęła.

Jak długo może pracować kierowca w systemie zadaniowym w ciągu doby?
Kierowca zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy powinien mieć tak wyznaczone zadania do wykonania, żeby w dobie pracowniczej mógł pracować nie dłużej niż 8 godzin.

Nie oznacza to jednak, że w żadnym dniu nie może prowadzić pojazdu przez np. 9 godzin. Owszem – może, ale tylko pod warunkiem że tak długi okres prowadzenia wynika z jego własnej decyzji, a nie z konieczności wykonania przewozu w określonym czasie czy z charakteru transportu. W takich bowiem przypadkach będziemy mieć do czynienia z godzinami nadliczbowymi.

Ponadto w okresie pomiędzy dwoma odpoczynkami dobowymi lub dobowym i tygodniowym przy przewozach pojazdem powyżej 3,5 t nie można prowadzić przez więcej niż 9 godzin. Tylko dwa razy w tygodniu wolno kierować przez 10 godzin.
Kierowca taki może więc podjąć decyzję, że danego dnia będzie pracował dłużej niż 8 godzin, ale musi pilnować, aby nie przekroczyć dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Przykład
Wariant 1.

Pracodawca wyznaczył pracownikowi zadanie w sposób odpowiedni, czyli tak, że mogło być wykonane bez naruszania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków. Kierowca, aby wykonać zadanie szybciej, postanowił jednego dnia jechać przez 9 godzin.

Ponieważ była to jego własna decyzja, czasu tego nie można zakwalifikować jako godziny nadliczbowe. Te powstają bowiem w zadaniowym systemie czasu pracy wtedy, gdy kierowca był zmuszony do wykonywania pracy przez więcej niż 8 godzin, a nie w przypadku gdy taka dłuższa praca wynika z jego własnej decyzji.

Wariant 2.
Pracodawca wyznaczył pracownikowi zadanie w sposób nieodpowiedni, ponieważ nie mogło być wykonane bez naruszania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków. Kierowca, aby ukończyć zadanie przewozowe w terminie, musiał prowadzić pojazd przez 9 godzin. Taka jazda spowodowała zatem powstanie jednej godziny nadliczbowej, ale mieściła się w granicach norm przewidzianych dla prowadzenia pojazdu.

W obu przypadkach kierowca musi pamiętać, aby czas prowadzenia nie przekroczył 9 (ewentualnie 10) godzin.

Monika Wacikowska
prawnik,
specjalista z zakresu prawa pracy

Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.