Strona główna / Transport - podatki / Jak rozliczyć VAT za usługę tr...  
Transport - podatki

Jak rozliczyć VAT za usługę transportową z Rosji?

[2008-10-27]
Transport do krajów trzecich trzeba rozliczać inaczej niż przewozy do państw UE. Czy wiesz jak?

Opodatkowaniu VAT podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a miejscem świadczenia usługi transportowej jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Oznacza to, że usługę transportu towarów z Rosji do Polski należy podzielić na dwa odcinki: biegnący poza terytorium kraju aż do granicy oraz przebiegający na terenie Polski.

Jak opodatkować przewóz?
Ustalone w ten sposób odcinki usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach wyrażonych w art. 83 ustawy o VAT. Przewóz dokonany przez Twoją firmę z Rosji do Polski należy uznać za usługę transportu międzynarodowego, która polegała na przewiezieniu towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium Rosji do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium Polski.

Musisz jednak pamiętać, że przepisy wymagają spełnienia pewnego warunku. Trzeba mianowicie posiadać dokumenty świadczące o tym, że towary przekroczyły granicę kraju – w tym przypadku będzie to list przewozowy, dokument spedytorski stosowany w komunikacji międzynarodowej lub inny dokument poświadczający przekroczenie granicy.

Jeżeli spełniasz ten warunek, to na odcinku od granicy Polski do miejsca przeznaczenia możesz usługę opodatkować stawką VAT w wysokości 0%. Natomiast część usługi transportowej przebiegająca na trasie od miejsca wyjazdu na terytorium Rosji do granicy Polski nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Jak wystawić fakturę?
W wystawionej fakturze VAT konieczne jest wyszczególnienie obu odcinków – krajowego, za który stosuje się zerową stawkę podatku, oraz zagranicznego, przy którym w miejscu stawki trzeba zamieścić adnotację „nie podlega”.

Podstawa prawna
Artykuły: 5 ust. 1 pkt 1, 27 ust. 2 pkt 2, 83 ust. 1, ust. 2 pkt 23, ust. 3 pkt 1 lit. b, a także ust. 5 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r.nr 54, poz. 535 ze zm.).

Marian Szałucki
doradca podatkowy

Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.