Strona główna / Ustawa o transporcie drogowym / Jakie dokumenty trzeba zdobyć,...  
Ustawa o transporcie drogowym

Jakie dokumenty trzeba zdobyć, żeby wykonywać przewozy międzynarodowe?

[2008-06-04]

Jeśli chcesz rozszerzyć ofertę swojej firmy o przewozy międzynarodowe, musisz najpierw zaopatrzyć się w niezbędne dokumenty. Sprawdź, jak to zrobić.


Naturalną koleją rzeczy, jeśli przewoźnikowi dobrze idzie działalność krajowa, szybko zaczyna myśleć o wykonywaniu przewozów międzynarodowych. Tak jak pan Jan z Częstochowy, który pisze do nas w liście: Prowadzę małą firmę transportową. Chcę poszerzyć swoją ofertę o transport do krajów Unii. Jakimi dokumentami powinienem dysponować?

Pan Jan będzie musiał przede wszystkim zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz międzynarodowy rzeczy – jeśli oczywiście go jeszcze nie ma. Następnie powinien wystąpić o wydanie licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do BOTM w Warszawie.

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy?
Żeby uzyskać licencję na transport międzynarodowy, trzeba przygotować i złożyć w BOTM osobiście lub przesłać pocztą:
- formularz urzędowy z wnioskiem o wydanie licencji;

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, czyli NIP;

- zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON;

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (muszą je przedstawić członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby tworzące zarząd spółki jawnej lub komandytowej, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą; dokument ten jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia);

- certyfikat kompetencji zawodowych (w przypadku gdy sam nie masz certyfikatu, musisz dołączyć umowę potwierdzającą, że zatrudniasz osobę, która się nim legitymuje);

- dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli pojazd nie jest własnością przedsiębiorstwa, należy dołączyć umowę wskazującą, że pozostaje w prawnej dyspozycji firmy starającej się o wydanie licencji);

- dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedsiębiorstwo przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym warunków finansowych – dokument ten jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia;

- dokument potwierdzający dokonanie opłaty za wydanie licencji.

Jakie dokumenty musisz zdobyć poza licencją?
Są sytuacje, kiedy licencja na transport drogowy jest niewystarczająca – przedsiębiorstwo musi się wylegitymować czymś więcej, tj. zezwoleniem na wykonanie danego transportu przez określony kraj.

Bez zezwolenia nie wolno wykonywać niektórych rodzajów przewozów. Jeśli to zlekceważysz, w trakcie kontroli drogowej z całą pewnością czekają Cię nieprzyjemności. Poza tym uzyskanie zezwoleń bardzo się opłaca, ponieważ konkurencja na takim rynku jest ograniczona i można negocjować wyższe stawki.

Zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy można uzyskać w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego (www.botm.gov.pl) z siedzibą w Warszawie lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.

Podstawą do otrzymania zezwolenia jest posiadanie ważnej licencji wraz z ważnymi wypisami lub ważnego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami – które uprawniają do transportu w ruchu międzynarodowym.

W przypadku zezwoleń EKMT wymagane jest dodatkowo posiadanie co najmniej 3 pojazdów, które spełniają odpowiednie wymogi normy ekologicznej Euro. Certyfikat potwierdzający spełnianie przez pojazd normy Euro wydaje BOTM i tam też należy złożyć wniosek w tej sprawie.

Łukasz Wilczkowski
prawnik,
doradca ds. przewozów towarów niebezpiecznych ADR,
biegły sądowy z zakresu przepisów ADR/AETR,
w latach 2003–2006 młodszy inspektor ITD,
Kancelaria Doradztwa Transportowego DGSA w Gliwicach


Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.