Strona główna / Czas pracy kierowcy / Jakie przerwy powinien stosowa...  
Czas pracy kierowcy

Jakie przerwy powinien stosować kierowca busa na trasie do 50 km?

[2007-11-28]
Na pewno znasz przepisy o czasie pracy kierowców. Ale czy wiesz, jak je powiązać z normami z Kodeksu pracy?

Ustalając rozkłady czasu pracy oraz rozliczając czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie regularnym, musisz pamiętać, żeby:
- nie naruszać norm czasu pracy (dobowej i średniotygodniowej) oraz przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy wynikającego z systemu czasu pracy, którym jest objęty kierowca,
- zachowywać maksymalne okresy jazdy określone w rozdziale 4a ustawy o czasie pracy kierowców.

Co musisz brać pod uwagę, planując przerwy?
Załóżmy, że zatrudniasz kierowców w równoważnym systemie czasu pracy, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 10 godzin.

Tworząc dla nich harmonogram czasu pracy, musisz więc pamiętać o tym, by:
- dobowy czas pracy nie przekraczał (łącznie z czasem prowadzenia pojazdu) 10 godzin,
- czas prowadzenia pojazdu (który jest jednym z elementów czasu pracy) nie przekraczał 10 godzin,
- średni tygodniowy czas pracy nie przekraczał 40 godzin w okresie rozliczeniowym,
- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie przekraczał 60 godzin,
- czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie przekraczał 90 godzin.

Ile powinny trwać przerwy?
Każdemu kierowcy zatrudnionemu w transporcie regularnym na krótkich trasach przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż:
- 30 minut, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin, lub
- 45 minut, gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin.

Trzeba tę przerwę wykorzystać przed upływem 6 godzin łącznego czasu prowadzenia pojazdu. Niekoniecznie jednak w jednym kawałku. Można ją podzielić na kilka krótszych okresów, pod warunkiem że co najmniej jeden z tych okresów trwać będzie nie mniej niż 15 minut. Oczywiście, ostatnia część podzielonej w ten sposób przerwy musi wypadać przed upływem 6 godzin prowadzenia pojazdu.

Uwaga!
Przerwy na odpoczynek przysługujące kierowcom zatrudnionym w transporcie regularnym na trasach do 50 km nie są zaliczane na podstawie przepisów ani do czasu pracy, ani do czasu dyżuru. Nie ma prawnych przeciwwskazań do tego, by pracodawca wprowadził do układu zbiorowego pracy, regulaminu czy umów o pracę zapis, że zalicza te przerwy do czasu dyżuru lub do czasu pracy. Wówczas jednak będzie musiał za nie płacić.

Monika Wacikowska, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy


Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.