Strona główna / ADR / Jakie uprawnienia musi mieć ki...  
ADR

Jakie uprawnienia musi mieć kierowca, aby przewieźć materiały niebezpieczne?

[2009-03-02]

Nie każdy ma prawo prowadzić pojazd przewożący materiały niebezpieczne. Jakie warunki powinien zgodnie z umową ADR spełniać kierowca, aby móc zrealizować taki przewóz? Jakie dokumenty musi przy sobie mieć w trakcie przewozu? Ile kosztują kursy ADR i kto powinien za nie zapłacić - kierowca czy jego pracodawca?

W świetle obowiązującego prawa do kierowania takim pojazdem uprawniony jest tylko kierowca, który:
- ukończył 21 lat,
- ukończył kursy dokształcające,
- posiada zaświadczenie ADR.

Dobra rada!
Zgodnie z umową ADR istnieje wiele zwolnień pozwalających na przewiezienie materiału niebezpiecznego kierowcy nieposiadającemu przeszkolenia ADR. Zawsze jednak lepiej, aby był to kierowca przeszkolony.

Jest to szczególnie ważne, jeśli zdarzy się jakaś sytuacja nadzwyczajna, awaria, wypadek itp. Jeśli kierowca będzie przeszkolony, unikniesz posądzeń, że to on był niekompetentny i spowodował całe zajście. Możesz dzięki temu uniknąć sporu prawnego z Twoim ubezpieczycielem albo udowodnić brak swojej winy wobec nadawcy czy odbiorcy przesyłki, a tym samym zyskać duże sumy z odszkodowania od ubezpieczyciela albo zaoszczędzić kwotę odszkodowania, które musiałbyś wypłacić klientowi.

Szkoląc swojego pracownika, dajesz sobie po prostu doskonałą linię obrony, że zrobiłeś więcej, niż wymagało tego od Ciebie prawo, a tym samym zamierzałeś rzetelnie i w dobrej wierze wykonać swoje zobowiązanie. Jak więc widzisz, wydatek na szkolenie pracownika rzędu ok. 500 zł na pewno Ci się zwróci.

Skąd wziąć zaświadczenie?
Zaświadczenie kierowca otrzymuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dokształcającego początkowego. Zaświadczenie wydawane jest przez prowadzącego kurs i ważne jedynie przez pięć lat. Kurs kosztuje od około 350 zł do 800 zł (wraz z egzaminem). Trwa około 2 dni (24 godziny lekcyjne).

Aby dokonać przedłużenia terminu ważności zaświadczenia, kierowca musi ukończyć kurs dokształcający doskonalący i zdać egzamin. W zakres egzaminu wchodzi tematyka obejmująca przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące towarów niebezpiecznych oraz związana z przyczynowością wypadków, towarami niebezpiecznymi, działalnością zapobiegawczą, a także wiedza dotycząca czynności podejmowanych bezpośrednio po wypadku.

Taki kurs z kolei to wydatek około 280 – 400 zł, trwa około 2 dni (16 godzin lekcyjnych).

Pamiętaj!
Kurs początkowy nie uprawnia kierowcy do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, a także materiałów klasy 1 i klasy 7. W celu uzyskania uprawnień na przewóz w cysternach oraz materiałów klasy 1 i 7 kierowca musi ukończyć kurs specjalistyczny odpowiedni dla danej kategorii.

Kto płaci za kurs?
Jeżeli w kursie ma uczestniczyć kierowca będący pracownikiem Twojej firmy, to jesteś zobowiązany pokryć koszt kursu dokształcającego, w tym koszt egzaminu. Możesz jednak oczywiście wpisać sobie te wydatki w koszty uzyskania przychodu, o ile wykażesz, że w danym roku podatkowym przeszkolenie było przeprowadzone w celu uzyskania przychodu.

Inne osoby pokrywają te koszty z własnej kieszeni. Dlatego, jeśli nie jesteś zainteresowany powiększaniem kosztów uzyskania, przed zatrudnieniem kierowcy warto sprawdzić, czy ma aktualne zaświadczenie. Wtedy zaoszczędzisz na kosztach kursu i egzaminu, zatrudnisz bowiem od razu przeszkolonego pracownika.

Do prowadzenia kursów i przeprowadzania egzaminów uprawnione są tylko niektóre ośrodki szkoleniowe. Ich rejestr prowadzi marszałek właściwego dla siedziby Twojej firmy województwa.

Autor: Joanna Wegner, aplikant sądowy Sądu Okręgowego w Łodzi

Konsultant: Łukasz Wilczkowski, prawnik, specjalista w zakresie transportu drogowego, licencjonowany doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych ADR


Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.