Strona główna / Inspekcja Transportu Drogowego / Kary za brak elektronicznej op...  
Inspekcja Transportu Drogowego

Kary za brak elektronicznej opłaty za drogi

[2011-07-11]

Do dziś nie ustalono, jak kontrolerzy będą naliczać kary związane z brakiem opłaty za przejazd po drogach włączonych do systemu e-myta.

Kary grożą za:
1) nieuiszczenie opłaty - 3.000 zł,
2) nieuiszczenie opłaty w peł¬nej wysokości - 1.500 zł,
3) niewłączenie viaBOX-u na drodze, za przejazd którą pobiera się opłatę, bądź wyłączenie go - 3.000 zł,
4) wprowadzenie do urządze¬nia niepoprawnych danych o rodzaju pojazdu - 1.500 zł,
5) używanie urządzenia nie¬zgodnie z przeznaczeniem - 1.500 zł,
6) kontynuowanie przejazdu drogą płatną z niesprawnym urządzeniem - 3.000 zł.


Zdarza się, że Twój pracownik choruje dłużej niż tydzień czy dwa. W takich przypadkach musisz pamiętać, że jeśli jego choroba przekroczyła 30 dni, masz wobec niego dodatkowe obowiązki. Powinieneś go po powrocie skierować na kontrolne badania lekarskie. Jeśli tego nie zrobisz albo nie spełnisz innych warunków przewidzianych w przepisach, grozi Ci wysoki mandat! Jak postąpić w tego typu sytuacjach, żeby go uniknąć? Artykuł na ten temat znajdziesz w aktualizacji 74 „Poradnika Przewoźnika" .

 

Ten wykaz kar nie jest cz꬜cią taryfikatora załączonego do ustawy o transporcie dro¬gowym, lecz został ujęty w ustawie z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. nr 218, poz. 1391). A zatem nie dotyczy go limit kar na¬kładanych na podstawie usta¬wy o transporcie drogowym - 15.000 zł podczas kontroli na drodze i 30.000 w trakcie kontroli w firmie.

W załączniku do ustawy o transporcie drogowym uchy¬lono punkt 4, który mówił o na¬kładaniu kar za brak winiety, i dodano punkty 4a1 oraz 4a2. Na ich podstawie kary będą nakładane jednak tylko na prze¬woźników zagranicznych (za nieuiszczenie opłaty - 3.000 zł i za brak w pojeździe dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty - 500 zł).

Uwaga!
Zgodnie z przepisami kary za brak opłaty za przejazd na¬kłada się na kierowcę pojazdu, a nie na firmę transportową.

Jak będzie naliczana wysokość kary?
Do dziś nie ustalono jednoznacznie, w jaki sposób będą naliczane kary. Istnieje koncepcja, że kary za przejazd bez uiszczenia opłaty lub z uiszczeniem opłaty w niepełnej wysoko¬ści powinno się nakładać, mnożąc stawkę kary przez liczbę bramownic, które za¬rejestrowały to naruszenie. Każdy odcinek drogi od jed¬nej bramownicy do kolejnej to zwiększenie kary o kolejne 1.500 lub 3.000 zł - zależnie od naruszenia.

Według innej interpretacji przepisów kary powinny być nakładane za cały przejazd po jednej, konkretnej drodze bez opłaty lub ze zbyt niską opłatą. Jeżeli kierujący skręci z tej drogi na inną, na której też uiszcza się opłatę, kary miałyby być sumowane.

Ostatnia z koncepcji zakłada nakładanie tylko jednej kary, bez względu na liczbę dróg lub ich odcinków przejechanych bez opłaty lub ze zbyt niską opłatą.

Z żadnych dotychczas wprowadzonych przepisów nie wynika, która z tych koncepcji powinna być stosowana, nie ma też jeszcze oficjalnych sta¬nowisk organów państwowych w tej sprawie.

Więcej na temat nowego systemu viaTOLL znajdziesz w Nowościach z aktualizacji 74 „Poradnika Przewoźnika" .

Piotr Kowalski
specjalista z zakresu transportu drogowego

 

Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.