Strona główna / Czas pracy kierowcy / Równoważny system czasu pracy ...  
Czas pracy kierowcy

Równoważny system czasu pracy dla kierowców

[2006-05-11]


Ustaliłeś plan czasu pracy Twoich kierowców i... ciągle nie jesteś w stanie go zrealizować, bo przewozy towarów wydłużają się ponad miarę z różnych powodów, niezależnych od Ciebie i Twoich pracowników? Można temu zaradzić!

Twoi kierowcy wcale nie muszą pracować w godzinach nadliczbowych, a Ty nie musisz bać się, co będzie, gdy do Twojej firmy zawita kontrola. Pożegnaj się z godzinami nadliczbowymi raz na zawsze. Wprowadź w swojej firmie równoważny system czasu pracy.

Co Ci to da?
System ten daje Ci możliwość wydłużenia czasu pracy w niektórych dniach na rzecz jego skrócenia kiedy indziej lub przyznania kierowcy dni wolnych od pracy. Jest to o tyle korzystne, że już w rozkładzie pracy możesz ująć odpowiednio wydłużone i skrócone normy czasu pracy, jeżeli specyfika Twojej działalności tego wymaga.

Pamiętaj!
Przy zastosowaniu tego systemu nie musisz korzystać z dodatkowo płatnych godzin nadliczbowych, by wydłużyć czas pracy swoich kierowców! Pod warunkiem że mieścisz się w ustalonych granicach, tj. nie przekroczysz przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy lub 40 godzin na tydzień.

Możesz zastosować w tym systemie rozkłady czasu pracy kierowców w ten sposób, że wydłużysz wymiar czasu pracy:
• do 10 godzin na dobę dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym,
• do 12 godzin na dobę dla pozostałych kierowców.

Transport drogowy to: krajowy lub międzynarodowy transport drogowy, a także każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.

Transportem drogowym nie jest:
• przewóz w zakresie usług turystycznych,
• tzw. niezarobkowy przewóz drogowy.


Jak to stosować?
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy zostanie przez Ciebie wydłużony w poszczególnych dniach, to w innych dniach musisz ten wymiar czasu odpowiednio skrócić lub udzielić kierowcy dni wolnych. Jeśli więc na przykład wydłużysz czas pracy kierowcy do 10 godzin na dobę, to innego dnia musisz skrócić wymiar czasu pracy tego kierowcy do sześciu godzin.

Uwaga!
Wyliczając rozkład pracy kierowcy zawsze musisz zwrócić uwagę na to, by nie przekroczył on normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Jeżeli przyjęty przez Ciebie podstawowy okres rozliczeniowy w tym systemie wynosi jeden miesiąc, to wymiar czasu pracy Twego kierowcy w żadnym razie nie może przekroczyć miesięcznej normy czasu pracy.

Jeśli zatem w maju br. limit czasu pracy wynosi 176 godzin, to w rozkładzie czasu pracy bezwzględnie musisz się trzymać tej normy.
• Jeżeli z rozkładu wynika, że Twój pracownik przepracuje mniej godzin, to niestety – Twoja strata, ponieważ pracownik zawsze musi dostać pensję za pełen wymiar czasu pracy.
• Jeżeli zaś z rozkładu czasu pracy wynika, że ma przepracować więcej godzin, niż przewiduje to norma miesięczna dla danego miesiąca, to należy ten rozkład odpowiednio zmodyfikować.

Normy czasu pracy możesz bilansować również dniami wolnymi od pracy, jeżeli taki sposób bardziej Ci odpowiada.

Na przykład zamiast stosować normy czasu pracy na zmianę raz po 10 godzin raz 6 godzin na dobę dla kierowców innych, niż wykonujący transport drogowy (czyli na przykład transport na potrzeby własne), możesz zastosować normę 2 x 12 godzin, a następnie udzielić pracownikowi dnia wolnego.

Uwaga!
W tym systemie czas pracy w okresie rozliczeniowym również nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin na tydzień!Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.